Agenda

Oostendse Compagnie 11 december 2020 – Save the date – ovb COVID situatie

eigen organisatie

Logo_OostendseHavenGemeenschap

De voorzitter van de vzw Oostendse Havengemeenschap nodigt u graag uit op de

Oostendse Compagnie

vrijdag 11  december 2020 om 12.00 u

Gedeputeerde Dhr. Bart Naeyaert

Bart is onder meer bevoegd voor Landbouw en Visserij en het integrale waterbeleid. Ongetwijfeld mogen we een boeiende uiteenzetting verwachten over de visserij en over het beheer van de waterlopen in onze kustprovincie.

 

Mvr. Sylvie Becaus, Managing Director van de Vlaamse Visveiling

Sylvie zal spreken over de plannen voor het oude vismijngebouw in Oostende. Welke dynamiek brengt deze deelhaven voor de Oostendse Haven?

Het langetermijnbeleid voor de Vlaamse visveiling en haar visie op de opmars van nieuwe initiatieven en miljoeneninvesteringen van visverwerkers in onze haven.

 

Houdt deze datum vrij. Alle praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven zal u medio november toegestuurd worden.


De deelnameprijs bedraagt € 50 (excl. BTW) voor leden en € 65 (excl. BTW) voor niet-leden.

Inschrijven enkel via de website met vermelding van het juiste facturatieadres, voor het toezenden van de factuur, met vermelding ik ben lid / niet-lid (schrappen wat niet past)

Graag rekening houden met het feit dat de inschrijvingen beperkt zijn tot max. 55 aanwezigen.

Met vriendelijke groeten,

Patrick DEGRYSE, Voorzitter.

Inschrijven kan enkel via onderstaand formulier.

Aantal aanwezige personen

Namen van de aanwezig personen

Ik ben lid van Oostendse HavengemeenschapIk ben geen lid van Oostendse Havengemeenschap

Vul hieronder je facturatiegegevens in