Nieuws

Ministerieel bezoek uit Polen aan Haven Oostende

Op vrijdag en zaterdag 11 en 12 september 2020 hebben minister Zbigniew Gryglas en een vertegenwoordiging van de haven van Gdynia, onder leiding van de havendirecteur Adam Meller, een werkbezoek gebracht aan de haven van Oostende en aan de REBO-terminal.

Het doel van het bezoek was de ervaringsuitwisseling tussen beide havens inzake de uitbouw van de haveninfrastructuur met het oog op de installatie van windparken op zee. Polen en de haven van Gdynia bereiden zich momenteel voor op de bouw van 12 windparken op zee, goed voor de productie van 11 Gigawatt of 20% van de elektriciteitsbevoorrading in Polen.

Haven van Gdynia

De haven van Gdynia ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de omvorming van de Poolse economie naar een koolstofarme economie. De haven ligt geografisch het dichtst bij de toekomstige windparken, waarvan het dichtste park op 97 km ligt.

REBO zwaarlast terminal

Op vrijdag heeft de delegatie de maritieme infrastructuur van Haven Oostende bezocht. Op zaterdag hebben de delegatieleden kennis gemaakt met de bijzondere kwaliteiten van de REBO zwaarlast terminal, waar momenteel Siemens-Gamesa actief is met het oog op de bouw van het Seamade windpark.
“Nauwere economische samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen de Europese havens onderling is van groot belang. Havens groeien uit tot steeds belangrijkere multifunctionele economische actoren. Naast de logistieke component worden energiewinning, Blauwe Economie en Circulaire Industrie steeds belangrijker,” vertelde de heer Dirk Declerck, CEO Haven Oostende aan de heren Gryglas en Meller.

Europees kader

Het werkbezoek aan de haven van Oostende kadert in een ruimer werkbezoek, georganiseerd door de Offshore Wind Ports Platform waarvan Haven Oostende voorzitter is. Een bezoek aan de havens van Amsterdam-Ijmuiden en Oostende, werd gecombineerd met een overleg met verschillende vertegenwoordigers van DG Energie, WindEurope en Hydrogen Europe.