Over ons

Wie zijn we

Met ondertussen bijna 70 leden, speelt de Oostendse Havengemeenschap een belangrijke rol in dossiers die alle gebruikers van de haven aanbelangen.

In het bestuur van de Oostendse Havengemeenschap zijn 13 bedrijven vertegenwoordigd. Deze zijn CBR, Belgian Offshore Platform, Captain Blue, DC Industrial, Denk! Creatieve Marketing, deNVer Management, Geoxyz , Hosten Bedrijfsrevisor, Hotel ter Streep, ING Regio Brugge, Rebo, Top-Mix, Verhelst Port Operators, Vlaamse Visveiling, Voka-Kamer van Koophandel. Elk van hen neemt een actieve rol op zich om te zorgen dat de Oostendse Havengemeenschap een bloeiende vereniging blijft.

Doel

Het hoofddoel van de vzw Oostendse Havengemeenschap is al meer dan 30 jaar het behartigen van de belangen van de Oostendse havens en hun gebruikers. Als havengemeenschap hebben we officiële vertegenwoordigers in de Vlaamse havencommissie en volgen we dossiers op die al onze gebruikers aanbelangen.

De Oostendse Havengemeenschap heeft 5 pijlers.

platform

Functioneren als platform voor bedrijven die een belang hebben bij een van de Oostendse havens, waarbij de maatschappelijke relevantie van deze diverse havens benadrukt wordt.

Informatie rond de Oostendse havens verzamelen en delen onder de leden. Dat doen we via social media, de nieuwsbrief, onze website en natuurlijk tijdens het netwerken.

Overleggen tussen leden onderling en de diverse sectoren bij tegengestelde belangen. Samen komen we tot een gemeenschappelijk standpunt en formuleren dit naar de diverse overheden.

De groei en ontwikkeling van de havens faciliteren, rekening houdend met de belangen van de bevolking, haar tewerkstelling, milieu-imperatieven en andere omgevingsfactoren.

De havens van Oostende actief lid maken in het concert van de vier Vlaamse havens. Dat dankzij de bestaande mandaten in de West-Vlaamse Havenraad (samen met APZI en VOKA WVL).

Vertegenwoordiging

De vereniging vervult (via haar bestuurders) een belangrijke vertegenwoordigingsfunctie in diverse officiële instanties en organisaties, zoals:

  • de Vlaamse Visveiling
  • de stuurgroep Voka Havenvereniging
  • Havencel West-Vlaanderen
  • de nv Waterwegen en Zeekanaal
  • Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
  • Vlaamse Havencommissie (VHC)
  • Vlaamse visveiling
  • Vereniging Waterwegen
  • Zeekanaal vzw

Verder zetelen we ook in talrijke adviesraden en commissies, zowel stedelijk als regionaal.

Netwerk

Naast haar taak van belangenbehartiger, organiseren we op regelmatige tijdstippen netwerkactiviteiten om de samenwerking tussen de lokale bedrijven te stimuleren. Deze activiteiten gaan zo’n 4 à 5 keer per jaar door.

Leden betalen voor deze bijeenkomst (inclusief lunch) automatisch minder dan de niet-leden.

Meer info over het lidmaatschap vindt u hier.

Oostendse compagnie

Een belangrijke spil in de werking van de vereniging is de “Oostendse Compagnie”. Dat is een ontmoetingsforum voor “havenminnend” Oostende. Tijdens de (tweemaandelijkse) bijeenkomsten van de Oostendse Compagnie worden allerlei actuele thema’s of ontwikkelingen m.b.t. de havens toegelicht. Via dit forum wil de vereniging een ruim(er) maatschappelijk draagvlak creëren voor de verschillende havens.