Nieuws

Nieuwjaarsreceptie 27-01-2022

Leuk het nieuwe jaar inzetten én een goed doel steunen

Het bestuur besliste eind november om een Nieuwjaarsreceptie te houden. Voor de zekerheid werd er gekozen om dit zo laat als mogelijk in de maand januari te houden om zo te hopen de Corona geen roet in het eten zou strooien.

Dankzij het vertrouwen van onze leden was de receptie een heel groot succes. 50 deelnemers – volledig covidproof – konden genieten van een gezellig netwerkmoment.

Onze voorzitter, Patrick Degryse, stak van wal met een mooie overzicht over de werking van de Oostendse Havengemeenschap en de plannen om onze organisatie nog performanter te maken. Masterplan 2022-2025 werd voorgesteld. De ideale kapstok om binnenkort alle leden te bevragen om zo het plan ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering in april.

De traditionele toast door de voorzitter; klinken op een nieuw en succesvol 2022.

Mevrouw de Schepen, Charlotte Verkeyn, kreeg het woord en elk van de aanwezigen vernam waar de haven actief mee bezig is, welke plannen onze haven aan het uitrollen is en binnen haar functie als voorzitter van de Haven Oostende toonde ze duidelijk de bestaansreden van onze haven aan in het Vlaamse en internationale havenlandschap. Boeiend.

De catering werd zoals gewoonlijk rigoureus verzorgd door Steph en z’n team van de RNSYC. Culinair werden we verwend en dankzij de donatie van Albert Heijn konden we genieten van heerlijke champagne.

Een klein uurtje later gaf Dhr. Xavier Van Huele z’n keynote over de ‘Vrienden van de IBIS’. Vol passie en emotie schetste hij een duidelijk beeld over de jongeren die met een rugzak toekomen in de IBIS en die daar begeleid worden naar stabiele jongvolwassenen die dankzij de inspanningen van de school en de acties van de Vrienden van de IBIS inspiratie opdoen en een prachtig leven opbouwen waarbij elk van hen een grote meerwaarde in de maatschappij realiseert. Knap.

Elke deelnemer had een donatie gegeven ten voordele van Koninklijk werk IBIS en met de raffle onder de aanwezigheden werden er vijf prachtige kaders met dito foto’s van de jongeren van Ibis, gemaakt door Adriaan Huys, uitgereikt. Enkele bureaus zullen binnenkort wellicht opgesmukt worden met deze foto’s.

Onze Nieuwjaarsreceptie bracht alvast 1500 euro op ten voordele van IBIS. De cheque werd overhandigd aan Admiraal Willy Herteleer, voorzitter van Koninklijk Werk IBIS vzw. Dit project is ons genegen en dankzij het betoog van Dhr. Xavier Vanhuele, voorzitter van de vrienden van de IBIS, zijn er heel wat aanwezigen die verder willen helpen.

Steun Xavier in zijn opzet om samen met de Vrienden van de IBIS nog meer projecten te realiseren. Doneer, net als heel wat leden van de Havengemeenschap, 1000 euro met uw bedrijf en wordt ‘vriend van de IBIS’.

Hoe?

Stuur een mail naar Xavier@van-huele.be met uw naam, de naam van uw bedrijf en uw telefoonnummer en met de melding: ‘Ik word vriend van de Ibis.’ Xavier zal u dan alle verdere info geven.

De kern van zo een Nieuwjaarsreceptie is en blijft toch altijd het netwerken. Zoals altijd liep het netwerkgedeelte wat uit en getuigden de aanwezigen op de kracht van dit prachtige netwerk. Een knappe groep ondernemers met passie voor het maritieme, stuk voor stuk een meerwaarde in onze Oostendse Havengemeenschap. Smaakt naar meer!

Hierbij nog even het overzicht van de activiteiten:

  • 25 februari | Luchthaven OC
  • 22 april | Algemene vergadering (tba) + Renasci – Circulaire economie
  • 20 mei | Lente-event Oostende Voor Anker
  • 24 juni | Offshore: Floating PV & POM
  • 4 augustus | Pontoondrink met demo Jetski & Emma Plasschaert
  • 9 september | Visserij
  • 20 oktober | Seaposium (OPUA-APZI) – Oostende
  • 25 november | Thema: Aquacultuur