Nieuws

Verslag SEAposium | 6-10-2022

Sterke dames van de zee (SEAposium): “Knokken voor plaats op Noordzee”

Op de Belgische Noordzee en in de havens wordt het steeds meer knokken voor ruimte tussen scheepvaart, logistiek, offshore windenergie, visserij en natuur. De knelpunten werden toegelicht op het SEAposium over maritieme en mariene innovatie.

Donderdagavond 6 oktober waren de havengemeenschappen van Oostende (OPUA, kort voor Ostend Port Users Organisation) en Zeebrugge (Apzi-Voka) voor de tweede editie van hun SEAposium te gast in de InnovOcean Campus in Oostende. Het was het eerste evenement in het gloednieuwe centrum voor marien onderzoek, gerund door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Voor een volle zaal schetste gastheer directeur Jan Mees van VLIZ de internationale werking van de InnovOcean Campus. Bioloog Dirk Draulans boeide met praktijkverhalen over het belang van de grote oceanen en de nabije Noordzee voor de biodiversiteit en het leven van de mens. Zijn pleidooi om verstandig met de natuur om te gaan, sloot naadloos aan bij het klimaatthema van de eerste editie van SEAposium vorig jaar in Zeebrugge.

Platvis houdt niet van windparken

De hoofdbrok was een panelgesprek over innovatie, geleid door de Oostendse VRT-wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel. Zij peilde naar de ervaringen en vooruitzichten van zes ‘sterke dames van de zee’: Annemie Vermeylen (secretaris-generaal Belgisch Offshore Platform), Nathalie Balcaen (administrateur-generaal Maritieme Dienstverlening en Kust), Sylvie Becaus (Managing Director Vlaamse Visveiling en Zeebrugge Food Logistics), Carla Debart (Directeur Cewez), Christa Sys (professor Transporteconomie Universiteit Antwerpen) en An Stroobandt (Adjunct kabinetschef federale minister voor Energie).

Vermeylen en Stroobandt gaven uitgebreid toelichting bij de plannen om de offshore windproductie de komende jaren te verviervoudigen. Een nobel doel waarbij een goed overleg met andere gebruikers van de zee nodig is, benadrukte Becaus: “Ik deel het enthousiasme niet: 40% van de windparken wordt gebouwd op historische visgronden. We stellen nu al vast dat onze geliefde platvissen verdwijnen waar windparken komen.”

Meer schepen op komst

De windparken stellen ook de veiligheid op zee voor nieuwe uitdagingen, vertelde Balcaen met twee voorbeelden. “Vorig jaar dreef een bootje met vluchtelingen uit Frankrijk tot in een Belgische windpark af. Het was een hele klus om hen te lokaliseren en voor de effectieve redding moest een windturbine stilgelegd worden. Een tweede incident was toen in februari tijdens de storm Eunice twee grote schepen op drift raakten, waarvan één tot op amper vijftig meter van een windturbine naderde. We zullen die kwesties op tafel leggen tijdens het pas gestarte jaar voorzitterschap van het Europees forum van kustwachtorganisaties. Voor oplossingen denken we aan onder meer drones voor ‘ogen uit de lucht’ en het stand-by houden van een zeesleper zoals in Nederland.”

Het zal op de drukke Noordzeeroute nóg drukker worden, waarschuwt Sys. “Op de wereldzeeën wordt per persoon jaarlijks gemiddeld 1,5 ton cargo vervoerd. De verwachting is dat dit tegen 2050 met 2 ton zal toenemen. En je moet weten dat dit slechts een wereldwijd gemiddelde is. Per Europeaan zitten we nu al aan 7 ton per jaar. We zullen moeten samenwerken om al die schepen, windparken en visserij een plaats te geven. Zeker als we met onze havens in de Champions League willen blijven spelen.”

Digitale havenarbeiders

Dat laatste werd beaamd door Debart, die om de behandelingscapaciteit in de havens te ondersteunen, alle middelen inzet. “Er moeten havenarbeiders bij komen en die moeten we bovendien vertrouwd maken met digitalisering en automatisering. Daarbij geldt de secundaire bedenking dat wanneer je meer technologie en IT inzet, precies ook technici en informatici nodig zijn en behoren tot de knelpuntberoepen.”

Werkgeverscentrale van de kusthavens Cewez realiseerde sinds vorig jaar een grote omschakeling naar het digitaliseren van de aanwerving en het administratief (zelf)beheer van de havenarbeiders. Het team van Debart leerde daarbij een verrassende les: “Voor een technologische of digitale stap, krijg je iedereen pas mee wanneer je het menselijke contact vooropstelt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar het bewijst dat de techniek de mens moet dienen en niet andersom.”

Door Roel Jacobus | 07 okt 2022 om 11:39
Bron: FLOWS – Roel Jacobus ©

Enkele foto’s: als lid vindt u alle foto’s terug in het fotoalbum van het SEAposium op ons ledenportaal Peepl.